1 bil = 1 träd

Sedan 2013 har Börjessons Bil i Skåne planterat ett träd för varje ny bil som levererats. Fram till år 2021 har det inneburit 12.191 träd som planterats via organisationen Vi-skogen i Afrika. Nu tar vi det ett steg längre och köper ett träd för varje nybilsleverans som sker på Börjessons alla 7 bilanläggningar!  

Vi bad Eva Åberg, verksamhetschef på Vi-skogen och Henrik Börjessons, Vice VD på Börjessons Bil berätta mer om samarbetet. 

 Vad är Vi-skogen?
– Vi-skogen är en organisation som stöttar småbönder i östra Afrika att få bättre skörd, högre inkomster och att klara av klimatförändringar och andra stressfaktorer bättre. Det gör vi genom hållbara jordbruksmetoder där agroforestry är den viktigaste, dvs att blanda odlingar med träd, eftersom det gynnar odlingen på många sätt. Planteringen av träd ger ju också en klimatnytta, säger Eva Åberg, verksamhetschef på Vi-skogen. 

Varför skall man stötta Vi-skogen?
– För att Vi-skogens verksamhet ger mångfacetterad nytta: mer och mer hälsosam mat på bordet för bönderna, möjlighet att få extra inkomster när man får större skördar som oftast betyder att fler eller alla barn i ett hushåll kan gå kvar i skolan. Ibland kan man även utöka sin verksamhet eller förädla sina produkter mer. Vi-skogens koncept innebär också att vi arbetar hårt för jämställdhet så att kvinnor och unga får utökade möjligheter att försörja sig och sina familjer. Och att arbeta med agroforestry ger inte bara större skördar för bonden och binder kol i marken, det bidrar också till flera andra ekosystemtjänster som t. ex pollinering, bevara eller utöka biodiversiteten, att binda vatten i marken, hålla kvar jord vid ösregn, det ger frukt, ved, foder till djur med mera, berättar Eva. 

Hur började Börjessons engagemang och varför?
– Vi på Börjessons är miljöcertifierade sedan länge och försöker hela tiden hitta nya möjligheter att värna miljön. VI-skogens engagemang och verksamhet kände vi till sedan tidigare och har förtroende för tack vare deras långsiktighet och professionalism. Vi tycker att deras helhetstänk där man väver in flera positiva parametrar i kombination med trädplanteringen ger en stark och positiv grund för en bättre samhälls- och klimatutveckling.  

I den bransch vi verkar händer det otroligt mycket på miljöfronten, och här i Sverige går det till och med snabbare med omställning till mer klimatvänliga alternativ än i resten av världen. Något vi är väldigt glada och stolta över. Men trots det är det ett faktum att det släpps ut avgaser. Och då såg vi en möjlighet att kombinera, och i någon mån kompensera genom att inleda ett samarbete med VI-skogen med tanke på att träd binder avgaser.  

Tidigare hade vi ett samarbete med en annan organisation men av någon anledning ville de inte jobba ihop med en bilhandlare – mycket förvånande och märkligt tyckte jag, men framför allt tråkigt eftersom vi vill hjälpa till och bidra till en positiv utveckling.  

Tanken på Vi-skogen aktualiserades och kändes helt rätt tack vare deras arbete med trädplantering som dessutom omfattade agriculture, vilket vi tyckte var riktigt bra. På det här sättet värnar vi inte bara miljö utan även utveckling i U-länder, vilket i sin tur passar bra med några av våra andra stödprojekt, berättar Henrik Börjessons, Vice VD på Börjessons Bil.   

Vad har det inneburit hittills?
– Vi är nöjda med vårt samarbete med VI-skogen och tycker att de arbetar på ett bra sätt som ligger i linje med vad vi önskar. Nu kände vi att det var dags att stärka utvecklingen ytterligare och tog därför beslut att införa detta i hela bilkoncernen, inte bara Ängelholm och Helsingborg.  

På det här sätter bidrar vi till att göra än mer nytta för miljö och de människor som VI-skogen arbetar med. Vi ser att det gör stor skillnad och känner stolthet över det vi har bidragit med så här långt, avslutar Henrik. eva-aberg_Foto_Vi-skogen

Läs mer om Vi-skogen

Bild och bildtexter 

 


Eva Åberg, verksamhetschef på Vi-skogen Foto: Vi-skogen