Börjessons Bil - Artiklar och Nyheter

Posts by

Christoffer Arvidsson

Bonus/malus och förmånsvärde. Vad händer 2022?

Vad skall jag tänka på och vilka förändringar sker under 2022? Idag lever många i ovisshet om vilka regler som gäller för klimatbonus, fordonsskatten Malus och förmånsvärdet för kommande tjänstebil. Det är inte helt enkelt att hänga med i svängarna men vi hjälper dig att reda ut vad regeringen har för plan för framtiden.
Läs mer