Bonus/malus och förmånsvärde. Vad händer 2022?

Vad skall jag tänka på och vilka förändringar sker under 2022?

Idag lever många i ovisshet om vilka regler som gäller för klimatbonus, fordonsskatten Malus och förmånsvärdet för kommande tjänstebil. Det är inte helt enkelt att hänga med i svängarna men vi hjälper dig att reda ut vad regeringen har för plan för framtiden. 


Att elbilar finns på allas läppar är väl inget som undgått någon idag, Volkswagen ID.4 är den mest registrerade elbilen i Sverige under 2021 med totalt 6074 registreringar.

Klimatbonusbilarna har sålt långt över förväntan mot vad regeringen trodde för 2021 och i augusti tvingades man pausa bonusutbetalningar på grund av sinande kassa. Många kunder ställde sig, med all rätt, frågande till systemet och undrade om man skulle få ta del av bonuspengar som utlovat. Via höständringsbudgeten i november tillfördes ytterligare ekonomiska medel och räddade bonusen för klimatbonusbilar 2021. 

Att bonuspengarna tog slut visar att befolkningens vilja till förändring genom kloka och aktiva miljöval var större och starkare än politikerna gissade på – ett gott tecken för framtiden! 

 

Från 2022 föreslås följande 

 • Bonus för rena elbilar är fortsatt satt till 70 000 kr.
 • Laddhybrider har idag 2021 en maximal bonus på 45 000 kr, denna kommer sänkas till maximalt 20 000 kr.
 • Bonus för gasbilar blir oförändrad på 10 000 kr.
 • Regeringen vill ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar så att regelverket blir mer förutsebart och enklare att tillämpa. Förslaget innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid beräkningen av förmånsvärdet, sätts ned med ett fast, schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik.

test2

Därmed förenklas regelverket så att det blir mer förutsägbart och enklare att tillämpa. För att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp föreslås även att endast elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar ska omfattas av nedsättningen. Elhybridbilar och etanoldrivna bilar omfattas därmed inte i det kommande förslaget.

Vid beräkningen av förmånsvärdet för en miljöbil i dag sätts nybilspriset ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik.

 • Via remiss föreslås att från 1 juli införa ett schablonavdrag på nya elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar. Detta för att sänka förmånsvärdet med en förutbestämd summa utifrån bilens drivlina. Idag styrs förmånsvärdet på miljöbilar utifrån motsvarande bil utan eldrift. Detta blir i många fall inte möjligt då allt fler bilar sätts på marknaden med endast eldrift i modellutbudet. Regeringen föreslår att elhybridbilar och etanolbilar inte ska omfattas av förslaget, men hur det faktiska förslaget utformas får vi se först under våren 2022 då ett förslag ska presenteras för Riksdagen.
På remiss är också följande beräkning av förmånsvärden.
 • Elbilar föreslås nedsättning på 350 000 kr, dock max 50% av bilens nybilspris.
 • Vätgasbilar föreslås nedsättning på 275 000 kr.
 • Laddhybrider föreslås nedsättning på 130 000 kr.
 • Elhybrider föreslås nedsättning på 70 000 kr Detta skiljer sig från regeringens uppfattning i nuläget. 
 • Biogasbilar föreslås nedsättning på 20 000 kr.
 • Etanolbilar föreslås nedsättning på 5 000 kr Detta skiljer sig från regeringens uppfattning i nuläget.
Svar på remiss skall vara inne senast 3 januari 2022.
 • Idag är beräknar man malusskatten till 107 kronor per gram CO2/km om fordonet släpper ut över 90 och upp till och med 130 gCO2/km. För varje gram utöver det tillkommer sedan 132 kronor.

Nuvarande förslag från regeringen, eftersom malusskatt ska betalas redan från 75 gram koldioxid per km, är att även sänka nivån där den högre skattenivån inträffar från 130 till 125 gram. 

the-new-york-public-library-kAJLRQwt5yY-unsplash

Det ligger även ett förslag från Skatteverket att förmånshanteringen gällande omfattande tjänstebilskörning skall förändras. Kör man idag över 3000 mil i tjänsten är man berättigad till 25% reducering av förmånsvärdet. Detta leder till en administrativ utmaning för företag i exempelvis tider med pandemi där tjänsteresorna minskat oförutsägbart. Detta har lett till ett omarbetat förslag med innebörden av en beräkning månadsvis under tio till elva månader och med en gräns på 250 eller 270 mil i tjänsten per månad. Administrativt innebär detta stor förenkling för alla parter. 

 

Från 2023 föreslås följande

 • Bonus för rena elbilar sänks från 70 000 kr till 50 000 kr.
 • Bonus för laddhybrider att sänkas till 10 000 kr, vid ett utsläpp om max 30 g CO2/km. Lägsta bonusbelopp föreslås bli 5 000 kr.

Det är inte enkelt att veta vad som händer inom den närmsta framtiden men förhoppningsvis har vi rättat ut några frågetecken så här långt. Du är alltid välkommen att kontakta oss och boka ett möte där vi hjälper dig med frågor kring bonus malus och förmånsberäkningar. Vi är dagsuppdaterade och redo att hjälpa dig se över din framtida mobilitet med ditt bästa för ögonen – varmt välkommen in till oss!